Welkom

Geen achterlijke gladiolen!

Welkom bij Gebr. Paarlberg BV, de specialist in de teelt van het uitgangsmateriaal  voor gladiolen: de kralen. Sinds 1920 zijn wij gevestigd in het Noord-Hollandse lintdorp Stroet. Als derde generatie in ons familiebedrijf zit het vak van bloembollenkweker ons in het bloed én in de vingers.

Gladiolen showtuin Gebr. Paarlberg BV
De showtuin met alle verkrijgbare gladiolen

Kringloop

In ons unieke bedrijf hebben wij de hele kringloop van de gladiool in eigen hand: van de veredeling van nieuwe soorten en het zuiver houden van bestaande rassen, tot de teelt van gladiolenkralen en snijbloemen. Van de top tien van aangevoerde gladiolen op de bloemenveiling, vond 80 % zijn oorsprong op ons bedrijf.

Dus durven wij rustig te zeggen dat wij geen achterlijke gladiolen telen!

Veelzijdig

Ons bedrijf is, net als ons vak, boeiend en veelzijdig. Het is wel een beetje ingewikkeld uit te leggen wat er nou precies gebeurt in de schuur, op de proeftuin en op het land. Wat doen die broers Paarlberg toch met die gladiolenbollen? En daar begint het al: het zijn geen bollen maar knollen… Maar u mag gerust bollen zeggen, dat doen wij ook wel eens.

Op deze site willen wij u een indruk geven van ons mooie bedrijf. Dus, kom binnen en kijk rond! Ga door naar TEELT

Teelt

Kralentelers met pit

Gladiolenbol met kralen
Gladiolenknol met kralen

Alles wat leeft begint met zaad, ook een gladiool. Maar waar je uit de pit van een zonnebloem exact dezelfde zonnebloem kweekt, is dat bij een gladiool anders. Van een gladiool uit zaad weet je nooit precies wat je krijgt.  Met kruisen kun je een beetje sturen, dat is een speciale tak binnen ons bedrijf; kijk daarvoor bij VEREDELING.

Voor het verkrijgen van steeds dezelfde gladiool hebben we de knol nodig, en die groeit onder de grond; net zoals bij een tulp. Alleen is een gladiool geen bolgewas maar een knolgewas, zoals een aardappel. Aan één knolletje kunnen 5 tot 50 kleintjes groeien. Die kleintjes noem je de kralen. En dát is wat wij telen: gladiolenkralen.

De rijkdom zit in de grond

Die kralen zijn het uitgangsmateriaal: ze zijn immers identiek aan de ‘moeder’ waar ze aan groeiden. Zo kun je eindeloos dezelfde bloemen telen.

Dicht geplante kralen komen op.
Dicht geplante kralen komen op

Wij planten de kralen in het voorjaar lekker dicht op elkaar zodat ze niet uitgroeien tot grote knollen. Gedurende de zomer groeit er soms een bloem uit. Maar zo gauw die gaat bloeien wordt ze een kopje kleiner gemaakt zodat de energie niet naar de bloem, maar naar de bol gaat.

Vruchtwisseling

Onze vader zei altijd dat je een gladiool maar één keer in een mensenleven op hetzelfde perceel kunt telen. Dat komt door een schimmeltje in de grond dat dol is op gladiool en droogrot veroorzaakt.  Een mensenleven is wat lang; wij houden een vruchtwisseling van 20 jaar aan. Elk jaar gaan we op zoek naar verse grond. Zo zijn wij in 1987 met de teelt op de Veluwe beland.  Dat het daar ook nog ietsje warmer is dan aan de kust, is extra lekker voor onze knolletjes.  Het schimmeltje houdt alléén van gladiolen;  andere gewassen doen het prima op de percelen waar onze bollen hebben gestaan.

Oogsten

Begin oktober zijn de kralen klaar om geoogst te worden. Het rooien duurt tot half december. Een tijdrovende kwestie. Niet omdat wij zulke grote hoeveelheden telen, maar omdat wij  uitsluitend exclusieve, kleine partijen telen. Dus moeten na elke geoogste en gespoelde variëteit alle machines worden schoongemaakt om vermenging van soorten te voorkomen. Gladiolen kunnen wel een beetje vorst hebben, maar het blijft toch een race tegen de kou om de oogst, voor het echt gaat winteren in december, veilig binnen te krijgen.

Gladiolen rooien
Nachtwerk om de oogst voor de vorst binnen te halen.

Lees op VERWERKING hoe het verder gaat met onze kralen en pitten.

Verwerking

De oogst van de gladiolenknollen

Zomerbloeiers oogst je in de herfst; zo ook onze gladiolenknollen. De hele verwerking duurt uiteindelijk tot half maart.  Van begin oktober tot half december rooien wij. Eerst de nog nieuwe, kleine partijtjes thuis in Noord-Holland. De oogst van de grotere partijen op de Veluwe start half oktober en duurt tot half december. De knollen worden ter plaatse op onze spoelplaats in Emst gespoeld, anders zou het transportbedrijf ladingen grond vervoeren.

De spoelplaats
Links gaan de bollen met grond de wasserette in, rechts komen ze er schoon uit.

Sorteren, drogen, bewaren, verzenden

Gladiolen-pitten voor de droogwand
De kuubskisten voor de droogwand.

De gespoelde knollen gaan naar onze schuren op Stroet, waar ze eerst worden gedroogd. Daarna worden de kralen gescheiden van de pitten en wordt alles gesorteerd op formaat. Onze medewerkers halen er aan de band beschadigde bollen, steentjes en kluiten uit. Ook nu moet na elke variëteit alles worden schoongemaakt: van de kuubskisten tot de sorteerlijn – er mag geen kraaltje verdwalen in een andere partij!

Flink aanpoten

Sorteren aan de bandVoor ons team is het, samen met de seizoenswerkers, flink aanpoten om, van begin oktober tot half maart,  de oogst binnen te halen, de bollen te sorteren, en de bestellingen de deur uit te krijgen; de  klant wil immers weer op tijd planten. Dat betekent dat er soms  in ploegendienst gewerkt wordt en  het sorteren ‘s nachts doorgaat.

De hele verwerking neemt bijna vijf maanden in beslag.

Kralen en Pitten

De nieuwe kralen houden we zelf.  Deze worden vanaf eind februari klaargemaakt om in maart weer geplant te worden. De groot geworden kralen noemen we pitten. Deze gaan naar de gladiolen-pittentelers.  Deze kweken de pitten weer op naar een groter formaat en daarna gaan ze naar de bloemenkwekers. Ieder z’n vak.

Voordat de gladiool in al zijn veelkleurigheid bij u in de vaas of de tuin staat, heeft zij dus al een heel traject afgelegd!  Kijk maar eens bij VEREDELING

Maten gladiolenknollen

Veredeling

Altijd op zoek naar de beste gladiool

Meeldraden en stuifmeel van Gladiool
Meeldraad en stuifmeel van de gladiool

De veredeling is een vak apart. Op onze proeftuin, aan de kust van Noord Holland, speuren onze veredelaars elke zomer naar de gladiolen met de beste kwaliteiten.  Van de winnaars op gebied van kleur, vorm, gezondheid en bloeiwijze, worden handmatig de meeldraden geoogst. Die worden daarna gedroogd. Het zo verkregen stuifmeel wordt, volgens kruisingsschema’s die de veredelaars hebben opgesteld, met een wattenstokje op de stamper van een andere gladiool aangebracht.

Strenge selectie

Het zaad dat ontstaat uit die kruisingen wordt na de zomer geoogst en in de herfst met de hand uit de zaaddozen gepeld. In maart wordt het in de kas gezaaid.

Stadua veredeling gladiool
Stadia in de gladiolen-veredeling: zaaddozen, het pellen van zaad, opkomst in de kas.

Net als bij mensen groeit uit elke zaadje een andere bloem: kruis je Jan met Nel, dan krijg je een Kees, Thomas of Marlies. Zelfde vader en moeder, maar allemaal verschillende kwaliteiten.

Wij zijn op zoek naar de kruising met de beste kwaliteit. De uit het zaad gegroeide bollen worden het volgend voorjaar buiten geplant. Vanaf dan begint het spannende, langdurige en strenge  selectieproces voor de veredelaars.

Soms valt een nieuwe soort al voor zijn eerste bloei af. Soms pas bij de uitbloeitest op de vaas.

Nieuwe cultivar

Nieuwe kruising
Nieuwe kruisingen krijgen eerst een nummer. De naam krijgen ze als de markt op kunnen.

Van die duizenden kruisingen, en na al dat werk, blijft er soms geen enkele nieuwe soort over die voor ons goed genoeg is. Niet alleen omdat wij niet snel tevreden zijn, maar de natuur laat zich nu eenmaal ook niet altijd naar onze hand zetten.

Maar eens in de zoveel jaar wordt er wél een krachtige, prachtige en kleurige nieuwe gladiool geboren. En juist dát maakt de veredeling zo’n boeiend vak!

Showtuin

Die allerbeste bloemen die al op de markt zijn, en waarvan de bol bij ons verkrijgbaar is, planten we op de showtuin. Het woord zegt het al: daar staan zomers de gladiolen uit alle macht te pronken in hun ‘etalage’.  Een plaatje!

Showtuin Gebr. Paarlberg BV
De showtuin: etalage van verkrijgbare soorten gladiolen.

Benieuwd wie wij zijn? Lees hier meer OVER ONS

Over ons

Bruidsschat

Opa en oma Paarlberg bij het stolpje op Stroet

De mannen hebben vanaf de start altijd hun stempel op het bedrijf gedrukt. Maar het begon allemaal met de bruidsschat van een vrouw!  Dat was in 1920, toen Gerrit Paarlberg met zijn Maartje Schuijt trouwde. Zij zijn onze opa en oma. Maartje kreeg, net als haar vier zussen, van haar vader een stukje grond als bruidsschat. Met dat lapje van oma is ons bedrijf begonnen. Op de Stroet, een klein lintdorp onder de rook van Schagen. Gerrit en Maartje kregen elf kinderen van wie er drie jong stierven.

Twee broers

Opa Paarlberg en de drie nog jonge gebroeders

Opa was een echte tuinder en  verbouwde pootaardappelen, kool, granen en tulpen. Zijn drie oudste zonen Klaas-Jan, Klaas en Jan (Ja, hoe verzonnen ze het!) werkten mee en zetten het bedrijf voort nadat opa vrij onverwacht, op 57-jarige leeftijd, overleed. Omdat er voor drie groeiende gezinnen niet voldoende inkomen was in het bedrijf, verliet middelste broer Klaas de Firma Gebroeders Paarlberg om elders een bestaan op te bouwen. Onze vader Jan ging verder met zijn grote broer.

Van piepers naar bollen

Vader Jan op de showtuin
Vader Jan op de showtuin

Het bedrijf stopte langzamerhand met de akkerbouw en richtte zich volledig op de tulpen en gladiolen. In het piepkleine Stroet, en de omliggende dorpjes, waren verhoudingsgewijs veel gladiolentelers. Waarom weten we niet. In 2018 zijn er in elk geval nog drie over.

Nadat de zonen van de beide broers ook in het bedrijf kwamen werken kreeg het de naam Firma Gebroeders Paarlberg en Zonen. Onze moeder Nel werkte minstens zo hard mee! Eind jaren ’80 kwam er een grote omslag. Oom ging met pensioen, zijn zoon kreeg een carrière buiten het bedrijf en onze vader werd ziek. Hij overleed in mei 1990 en werd, net als zijn vader, slechts 57 jaar. Sindsdien staan wij als derde generatie aan het roer.

Zelf kregen wij vijf prachtige dochters, die geen van allen het vak van bollenkweker ambiëren. Dus werd ‘en Zonen’ vervangen door BV.

Een eeuw op de Stroet

Eduard en Gert-Jan Paarlberg
Eduard en Gert-Jan Paarlberg

Wat bijna een eeuw geleden begon met een lapje grond en een stolpje, is inmiddels uitgegroeid tot een uniek bedrijf dat zich volledig richt op de teelt van het uitgangsmateriaal voor-  en de veredeling van gladiolen. En daarmee nemen wij als Gebr. Paarlberg BV een bijzondere plaats in binnen de bloembollenwereld.

Wij wonen en werken nog altijd op dezelfde plaats als waar de generaties voor ons leefden en werkten. Samen met onze vaste medewerkers en de seizoenkrachten werken wij met veel plezier en vakmanschap aan ons prachtige product: de basis van de trotse, krachtige en veelkleurige gladiool.

Gele Gladiolen Noord-Holland

TERUG NAAR HOME